Beheerstichting

onderhoudHet dagelijks beheer is in handen van Stichting Het Belevenissenbos Lelystad. Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: André Rijsdorp
  • Secretaris: Simon Compagnie
  • Penningmeester: Edwin Hop
  • PR en marketing: Harry Draai

De stichting heeft statutair tot doel:

het beheren, behouden en ontwikkelen van Het Belevenissenbos als natuurlijk, avontuurlijk en – ten aanzien van natuur, landschap, kunst en cultuur(historie) – leerzaam speelbos.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

het (laten) uitvoeren van beheer en onderhoud van het terrein en de voorzieningen; het zorgdragen voor een financieel gezonde exploitatie en het verkrijgen van middelen voor het treffen van aanvullende speel- en educatieve voorzieningen.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Klik hier voor het opnemen van contact met de stichting

KvK-nr: 55416489