Organisatie

Stichting Het Belevenissenbos Lelystad werkt samen met Staatsbosbeheer Regio Oost. Staatsbosbeheer is eigenaar van de grond en heeft het beheer van Het Belevenissenbos in handen gegeven van de stichting. De stichting draait geheel op vrijwilligers.

Het Belevenissenbos is ontsproten uit de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Scouting Ascanen. Met behulp van subsidie van de Europese Unie (LEADER), Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland en Jantje Beton en de inzet van eigen gelden en menskracht is tussen april 2010 en juni 2012 de aanleg gerealiseerd.

Met ingang van juni 2012 is het beheer overgedragen aan Stichting Het Belevenissenbos Lelystad, nauw gerelateerd aan de scoutinggroep. Staatsbosbeheer blijft als grondeigenaar betrokken bij het gebied.

Gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer dragen een deel van de kosten. Voor een sluitende exploitatie is de stichting afhankelijk van giften en gebruiksvergoedingen.

Met behulp van fondsen en projectsubsidies wordt het voorzieningenniveau van Het Belevenissenbos regelmatig uitgebreid.

Met verschillende organisaties wordt nauw samengewerkt.

IMG 0246