Geschiedenis

Nieuw land en toch geschiedenis. In Het Belevenissenbos toont de voormalige bodem van de Zuiderzee haar bodemschatten en ‘resten’ van prehistorische tijden. Ook de recente geschiedenis van de inpoldering biedt inspiratie.

Nabij de entree is het landschap te beleven zoals Flevoland er heel vroeger uitzag. Een ‘prehistorisch landschap’ dat lijkt op de Biesbosch van nu.

In de paardenvallei gaat het om de voormalige zeebodem. Overwoekerd door bomen, struiken en gras is hier een heus ‘scheepskerkhof’ te vinden.

Op het ‘knekelveld’ steken botten van dieren uit de grond. Kinderen kunnen op zoek naar botten. Alle botten komen uit de Oostvaardersplassen.

In het noordelijke deel van Stromenland bevindt zich een nagemaakte ‘grafheuvel’. Circa 10 lange houten palen markeren de ‘graven’ en houden de geesten binnen.

Het historische gemaal met dubbele cascades vertelt het verhaal over hoe ten tijde van de inpoldering van Flevoland over waterkwaliteit werd gedacht. De werking van het gemaal is goed te zien.

Geschiedenis