Waterbeheer

Zonder goed waterbeheer geen polders en dus ook geen Flevoland. Het Belevenissenbos ligt gemiddeld 4 meter beneden zeeniveau. Om dat in één keer te snappen ga je naar het NAP-punt in deelgebied Meander. Hier sta je precies op zeeniveau en zie je alles onder je. Stel je toch voor dat er geen dijken waren, dan stond het water tot aan je voeten.

Peilschalen

Peilschalen geven de hoogte aan. Peilschalen komen op meer plaatsen terug in deelgebied Woudstroom. Op land maar ook in de waterloop, bij het gemaal en in de aangrenzende vaarten. Zo valt te ontdekken hoe hoog alles ligt en dat het zelfs kan voorkomen dat het water hoger ligt dan het aangrenzende land.

Waterbeheer gaat niet zonder stuwen en pompen. Het opvoergemaal voor het stedelijk water van Lelystad staat aan de rand van het Belevenissenbos. De werking van het gemaal wordt er in beeld gebracht en de grote vijzel is er te bewonderen. Een kleinere pomp staat in de waterloop vlakbij het waterweb. Dit is niet alleen letterlijk een bruisende plek, hier ontdek je wie de spin is in het waterweb en wat hij doet.

IMG 0252waterbeheer